วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เกสรผึ้งเเปรรูป
1.เกสรผึ้งชนิดเเคปซูล
2.โกโก้ผสมเกสรผึ้ง
3.นมผสมเกสรผึ้ง
4.ชาเขียวผสมเกสรผึ้ง

ผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ผลิตภัณฑ์ เกสรผึ้งเเปลรูป

1.เกสรผึ้งชนิดเเคปซูล
2.โกโก้ผสมเกสรผึ้ง
3.นมผสมเกสรผึ้ง
4.ชาเขียวผสมเกสรผึ้ง
เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้ว่าทำอะไรไปก็จะได้ผลดังที่กระทำไว้
2.ด้านความรู้
มีความรู้หลายๆด้าน
3.ด้านปัญญา
มีความคิดมากขึ้น ติดสิ่งที่เเปลกใหม่
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรู้โปรเเกม ที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อน มีทักษะด้สนการทำงานออกเเบบมากขึ้น
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
มีทักษะด้สนการทำงานออกเเบบมากขึ้น
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ นางสาว สุรัสวดี สุวะเสน 5511310491
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-surassavadee.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่http://issuu.com/surassavadee/docs/surassavadee-5511310391-101

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และปฎิบัติงานในรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ออกแบบเซ็ตเกรสรผึ้งเเปรรูป โดยนางสาว สุรัสวดี สุวะเสน
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 สามารถเข้าดูได้http://issuu.com/surassavadee/docs/surassavadee-5511310391-101

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

moodboard

moodboard 1
 moodboard 2
 moodboard 3

ส.3 การสรุปผล

โครงการการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม เกสรผึ้ง(Bee pollen) ของธรรมรสฟาร์มผึ้ง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จทั้ง3แบบ
ผลิตภัณฑ์รูปเเบบที่1
Front View

Side View(Right)

Front View (Left)ผลิตภัณฑ์รูปเเบบที่2


ผลิตภัณฑ์รูปเเบบที่3


ส.2 การสร้างสรรค์สมมติฐาน


ฉลากสินค้าเดิม


ฉลากที่ออกแบบใหม่
ทั้ง3เเบบ


เเนวคิด:ต้องการออกเเบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น เลือกคำว่าเกสรผึ้ง Bee Pollenมาเป็นจุดเด่นเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

โลโก้:ใช้เค้าโครงจากเดิมเปลี่ยนสีเพื่อให้ดูทันสมัยเเละเข้ากับฉลากของสินค้าเเละสี